Slide background

Kanalizasyon

Kentlerde oluşan atık suların ve yağmur sularının çevre kirletilmeden ve insan sağlığına olumsuz etkisi olmadan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunların sağlanabilmesi için atık su ve yağmur suyu drenaj sistemleri kurulmaktadır.

Optimum Çevre – Arıtma Mühendislik İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak uzman ekibimizle kanalizasyon (atık su ve yağmur suyu drenajı) şebekesi projelendirmesi konusunda sizlere hizmet vermekteyiz.

Atık su ve yağmur suyu projeleri hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler

 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Proje Kapsamında En Uygun Çözümlerin Ortaya Konması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması