Slide background

İçme Suyu

Sağlıklı bir yaşam için kaliteli ve temiz içme suyu şarttır.  İçme suyu kaynakları akarsu, göller ve yer altı suları (akifer) olabildiği gibi denizler de olabilir.  Su ihtiyacımızı temin ettiğimiz kaynak sular farklı özelliklerdedir ve kullanım amacına uygun kalitede suya dönüştürülmesi amacı ile Su Arıtımı ve Şartlandırma işlemleri yapılması gerekmektedir. Örneğin, içme suyu kalitesi ülkemizde kabul edilen TS-266 Standartlarına uygun olmalıdır.

Su Temini

İnsanların her zaman temiz suya ihtiyaçları vardır. Dünyada su kaynaklarının dağılımı düzgün bir şekilde olmadığından dolayı uzakta bulunan suların kullanılmasını sağlamak amacıyla kaynağında bulunan suları ihtiyaç olan yerlere yönlendirmek gerekmektedir. Bu kapsamda çeşitli su temini çalışmalarıyla suyun ihtiyaç olan yere getirilmesi sağlanmaktadır.

Optimum Çevre – Arıtma Mühendislik İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak uzman ekibimizle Su temini ve dağıtım çalışmaları konusunda sizlere hizmet vermekteyiz.

Su temini ve dağıtımı projeleri hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler

 • Su Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Proje kapsamında en uygun çözümlerin ortaya konması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması

İçme Sularının Arıtılması

İçme suyu insan yaşamının devam edebilmesi için sağlanması gereken en temel ihtiyaçtır. Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak içme suyuna olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çeşitli proje çalışmaları yapılmaktadır.

Bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla çeşitli kaynaklarda bulunan sular, arıtma yöntemlerine tabi tutularak insanların kullanabilecekleri seviyede değerler içeren sular elde edilmektedir. İçme suyu arıtma tesisleri sayısının artması insanların kullanabileceği su miktarında da şüphesiz ki artış olmasını sağlayacaktır. Bu sebeple içme suyu arıtma tesislerinin yapımı son derece önemlidir.

Dünyada temiz su daha değerli hale geldikçe, çeşitli su kullanımları için uygun kalitede su hazırlamanın önemi de artmaktadır. İçme suyu ihtiyacının ve endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlar için özel kalite gereklerinin karşılanması amacıyla su arıtma ve şartlandırma günümüzde büyük önem kazanmıştır.

Kaynak suyun özelliklerine ve suyun kullanım amacına göre filtrasyon, yumuşatma, dezenfeksiyon ve demineralizasyon  gibi işlemler uygulanmaktadır.  Bu işlemler bir arada veya tek olarak kullanılabilir.

Bir içme suyu arıtma tesisi küçük ölçekli (paket) veya büyük ölçekli olabilir.

Optimum Çevre – Arıtma Mühendislik İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak uzman ekibimizle İçme Suyu Arıtma Tesisi proje ve işletilmesi konusunda sizlere hizmet vermekteyiz.

Bu tesislerin projelendirilmesi kapsamında sunulan hizmetler

 • Tesis Yer Seçim Raporu Hazırlanması
 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Deprem Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması