“Geçici Faaliyet Belgesi” nedir?

İşletme çevre izin ve/veya lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için verilen ön belgedir. Geçerlilik süresi 1 yıl olup, alındığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile çevre izin/lisans başvurusunun başlatılmaması durumunda iptal edilir.