Ek1 ve Ek2 Listesinde yer almayan tesislerin Çevre Danışmanlık Hizmeti alma zorunluğu var mıdır?

Listelerde yer almayan tesislerin Çevre Danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu yoktur. Ancak bu tesisler de Çevre Mevzuatı altındaki yönetmeliklerin getirdiği yükümlülüklere uymak zorunda olduğundan istedikleri takdirde bu hizmeti alabilirler.