“Çevre Lisansı” nedir?

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin işleri yürütmek isteyen tesislerin teknik yeterliliğini gösterir belgedir. Bu hizmetleri vermek isteyen tesislerin mevzuat gereği ilgili yükümlülükleri sağlayarak Bakanlık kontrolünden geçip Çevre Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi almadan çalışmaları yasaktır. Çevre Lisansının geçerlilik süresi 5 yıldır.