“Çevre İzni” nedir?

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, atıksu deşarjı, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Bu izin konularından herhangi birine tabi tesis, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek Çevre İznini almak zorundadır. Geçerlilik süresi 5 yıldır.