Arıtma Tesisleri

Atıkların ve atık suların özellik ve miktarlarına göre etkili ve kesin çözümlerin getirildiği, işletilmesi kolay, verimli, ekonomik (düşük ön yatırım ve işletme maliyetli) tesisleri anahtar teslim olarak inşaa etmekteyiz.